Hvad er formålet med livet?

Er vi her for berømmelse og rigdom? Er formålet med eksistens at finde sig en partner og få børn? Er livet ikke mere end at søge ting, som midlertidig giver os oplevelsen af glæde? Dette er et spørgsmål enhver må reflektere over. Livet kan ikke bare være en leg eller tidsfordriv. For at forstå meningen med livet, er det nødvendigt at man først anerkender eksistensen af en Skaber af dette univers. Hvis der sår tvivl om Skaberens eksistens, eller virker noget uklart, må man undersøge, om der findes en gud.

Det vi selv fremstiller har et formål

Vi kan starte med at se rundt omkring os; de fleste ting vi ser er menneskelavede produkter. Hvorfor har vi lavet dem? Højst sandsynligt for at opfylde over vores behov. Vi kan således se, at alle ting vi laver er skabt med det formål om at tjene os. Dermed kan vi spørge os selv; hvorfor skabte Gud os, hvis det ikke var for at tjene ham?

Alle væsener har en vejledning

Blandt alt hvad Gud har skabt, ser vi forskellige væsener, der til trods for deres begrænset bevidsthed, alligevel har en hvis vejledning og forståelse for hvad de skal gøre. Fuglene navigerer sig selv på overskyede dage. Hvaler migrerer ved at læse jordens magnetfelt. Nogle dyr, ligesom den elektriske ål læser magnetfelter i mudret vand eller mørke dybder. Insekter kommunikerer ved hjælp af feromon stoffer. Planter sanser sollys og vokser imod det pga. fotosyntese. Rødderne sanser tyngdekraft og vokser ned i jorden. Dette er bare få enkelte eksempler på den vejleledning Skaberen har givet til sin skabelse. Hvert eneste element af Guds skabelse er givet en vejledning. Kan man for alvor tro, at Han ikke har givet os vejledning om det vigtigste aspekt af vores live, nemlig formålet med eksistens?

Alt har et formål

Ser vi nøjere på skaberværket, ser man at alting er skabt med et formål. Blandt de mange funktioner skabelsen har, ser vi at solen giver os varme og gør det muligt for os at eksistere. Månen lyser nattehimlen op for at vi kan se. Stjernerne gør det muligt for os at navigere. Planter giver os oxygen gennem fotosynteseprocessen. Selv den enkelte celle i menneskekroppen har et formål. Kan det så være tænkeligt at mennesket, det mest intelligente af de væsener som findes, ikke kan have et formål?

Hvad var så formålet?

Betragter vi de førnævnte produkter, som mennesket fremstiller, ser vi at alt hovedsageligt er her for at gavne os. Ser man på andre væsener og andet i skabelsen, opdager man at disse gør hvad de er skabt for. Menneskets funktion kan ikke være anderledes end alle andre skabningers funktion, når det drejer sig om spørgsmålet; at man er skabt med det formål, Skaberen har dikteret. Med andre ord, er mennesket skabt for at efterleve Skaberens vilje. Det som adskiller mennesket fra dyr, insekter, planter og livløse genstande, er menneskets intellekt og evnen til at foretage sig en selvstændig beslutning. Vi kan vælge at bruge vores midler til at opfylde vores formål eller lade vær, i modsætning til andre skabninger som ikke besidder intellekt eller fri vilje og i stedet, udfører deres funktioner par instinkt og vilkårlighed med de midler de er blevet givet. Vi er blevet givet valget om at indordne os Skaberens vilje eller afvise hans viljen. Således vil vi også blive stillet til regnskab for vores valg, i modsætning til de skabninger som ikke er i stand til at kunne skelne mellem ret og slet. Da Skaberen har givet os denne evne, bliver livet en test for os; kommer vi til at opfylde meningen med livet, som er at efterleve Guds vilje, eller kommer vi til at fejle? Koranen siger: ”Han skabte døden og livet for at teste, hvem af jer der er mest retskafne i gerninger. Og han er Den Almægtige, Den Tilgivende.” 1

Hvor finder man Guds vilje?

Når man har anerkendt, at meningen med livet er at underordne sig Guds vilje, vil næste spørgsmål som dukker op være; hvordan ved vi hvad Gud vil have fra os, hvordan består vi testen? Man kan føler sig ikke bare frem til det, man burde heller ikke gætte, man bør heller ikke blindt acceptere hvad forældre, forfædre eller andre hævder, om hvad Skaberen vil have fra os. Viden om hvad Skaberen vil have fra os, må komme fra Skaberen selv. Skaberen af universet er ikke bundet af tid og rum, så det at Skaberen selv skal komme ind i skabelsen og ned på jorden, i form af et begrænset og midlertidig menneske eller i sin ægte skikkelse, er ikke i Skaberens natur. Skaberens natur består i at være ubegrænset, evig og uafhængig af tid og rum. Det at nedstige fysisk til jorden for at informere os om vores formål, er logisk ikke i Skaberens natur, da det vil betyde, at Den Ubegrænsede Skaber er inden i et begrænset skaberværk. Desuden har vi konkluderet, at livet er en test. Det at Gud skal komme ned på jorden for at fortælle os hvad han ønsker fra os, kan sammenlignes med at læreren skal skrive alle svarene på tavlen, mens man sidder til eksamen. Testen ville som konsekvens ikke være en test, og selv dem som ikke fortjente at bestå, vil bestå. Budskabet fra Gud må derfor komme til os gennem et andet middel.

Troen på budskabet?

Når en designeren af avancerede produkter lavet et nyt produkt, er det væsentligt, at man til følge laver en manual. Ligesom tekniske produkter man køber i butikken, følger der altid en brugermanual med for at vejlede os igennem. For at vi skal forstå hvordan vi skal realisere vores formål, er det rationelt at Skaberen sender et brugermanual. At ikke følge vejledningen fra Gud kan sammenlignes med en person, som ikke har brugt sin mobiltelefon før. Denne person får en iPhone i gave. I stedet for at læse brugermanualen og forstå denne virkemiddels formål, bruger han den til at klø sig selv under armen. At bruge en IPhone til at klø sig selv under armen vil være at spilde en kostbar enhed, der er mere nyttig end hvad den bliver brugt til. På samme måde er det, at ikke følge Guds vejledning for mennesket, ligesom at spilde livet på noget der er meningsløst.

Den som tænker rationelt vil være enig i, at det er til vort eget bedste at følge vejledningen fra Skaberen. Den som har fremstillet en iPhone, ved bedst hvordan produktet er bygget op, fungerer og bør behandles. På samme måde ved den, der har skabt mennesket, alle nationer og hele universet, hvordan et samfund burde fungere, hvad der er bedste for menneskets individuelle affærer og socialliv. Hvis vejledningen fra Gud informerer os om ting og fænomener, som er ukendte for os ligesom engle, profeter, dommedag eller lignende, vil en rationel person anerkende, at ens eget begrænset intellekt ikke har grundlag for at benægte det Gud siger. Hvis vejledningen siger noget, så er det sandt. Ifølge Islam siger Gud, at Koranen er: ”…en vejledning for menneskeheden med et klart bevis (for vejledningen (og sondringen (mellem ret og slet)” 2. Det væsentlige spørgsmål er; hvordan ved vi hvad der i virkeligheden er fra Gud og hvad der er fabrikeret i Guds navn? Er Koranen virkelig Guds ord? Dette vil blive behandlet, når vi udforsker de forskellige religioner, som påstår at lede til Gud og de som hævder at en hvis bog er Guds vejledning. Sagens kerne lige nu er, at hvis noget kommer fra Gud, så er det til vores eget bedste, og at mennesket har et behov for Guds vejledning for at opnå meningen med livet. Det aktuelle spørgsmål er altså: hvordan kommer vejledningen til os?

Konklusion

Indtil videre kan vi konkludere følgende: Der findes en skaber af universet. Skaberen har skabt os med et formål. Vort formål er at indordne os efter det Gud vil have vi skal gøre. Livet er en test fordi vi har et intellekt til at vælge at afvise Gud eller høre på ham. Guds budskab må komme til os. Det er fornuftigt at anerkende ideen, om at Gud kan have skabt andre væsener, som engle, der har overleveret hans budskab til jorden. Det er fornuftigt at den, som fortæller os om budskabet er et menneske, som også kan være en rollemodel for os. Det er rationelt at forholde sig til, at man bliver belønnet hvis man underordner sig Gud og at blive straffet hvis man afviser at adlyde ham. Det er muligt, at mistænke alt ovenstående for antagelser, men dette er ikke tilfældet. Det nævnte går hånd i hånd med den kendsgerning, at du ikke er helt sikker på alt, men du vil være enig i, at det her er en rationel tankegang, som kan være sand. Så handler det derefter om at finde vejen frem. Hvilken overbevisning er den sande religion? Hvilken vejledning er den rigtige vejledning? Når dette er afklaret, så kan man bekræfte en ide af hvad der er rigtigt. For det som Guds vejledning siger, må være sandt. Lad os tage det næste skridt og finde ud af hvordan vi kan finde frem til den sande overbevisning.


[1] - Oversættelse af Koranen, kap. 67 vers 2
[2] - Oversættelse af Koranen, kap. 2 vers 185.