Kort om Koranen

Historien har oplevet en del af forbløffende litterære værker såsom Shakespeares skuespil og eposfortællinger som Ringenes Herre. Sammenhængen mellem disse værker er, at de er fremstillet af begavede tænkere. Uanset hvor imponerende disse værker forekommer, så er det mere interessant at undre sig over hvor mere imponerende en bog må være, hvis det var Gud selv, der havde forfattet den. Så vil den uden tvivl havde været den mægtigste bog nogensinde skrevet. Prøv derudover at forestille dig, at Gud giver svar på alle de væsentligste spørgsmål mennesket søger svar på omkring livet; hvorfor er vi her? Og hvad sker der efter vi dør? Forstil dig også at Gud havde skrevet denne bog med dig i sinde, så det er en bog der tiltaler dig, som individ. Ville du ikke få lyst til at læse sådan en bog? Sådan en bog er Koranen.

Ordet ”Koran” er det arabiske ord for ”recitation”. Et af de ting, som gør Koranen unik, er dens påstand om at være Guds tale ordret. Muslimer tror på, at Koranen er dikteret til profeten Muhammad ﷺ af Gud, Den Almægtige, gennem englen Gabriel for over 1400 år siden. Koranen blev ikke åbenbaret på én gang, men den blev leveret overtid i en udstrækning på 23 år i profeten Muhammads ﷺ livstid. Det kunne komme bag på nogen, at Koranen indeholder det samme essentielle budskab som andre guddommelige skrifter som Toraen givet til Moses og Evangeliet givet til Jesus (Må Fred være med dem) og Muslimer tror også på, at deres indhold også var overleveret fra Gud, i deres oprindelige form. Koranen fortæller os, at Muhamad ﷺ er den sidste sendebud i en lang kæde af sendebud, som Gud har sendt før ham, såsom Abraham, Moses og Jesus. Et andet særligt træk ved Koranen, er dens anerkendelse af alle abrahamske trosretninger og af alle profeter sendt af Gud.

Fra et historisk vinkel er Koranen også enestående i form af de revolutionære følgevirkninger den havde på samfund. Det præislamiske Arabien var ikke et charmerende sted at bo. I betragtning af stammesamfundet, kunne enhver stridighed ofte medføre blodfejder mellem stammerne, hvilket eleminerede hele generationer. Slaveri var en økonomisk instans for araberne. Slaver og slavinder var solgt og købt som dyr, og disse udgjorde den mest nedtrykte klasse i samfundet. Arabien var en mandsdomineret samfund for at sige det mildt. En mand kunne gifte sig med et hvilket som helst antal kvinder, og efter hans bortgang arvede hans søn alle hans koner undtagen sin egen mor. Kvinder havde ingen retsstilling, hvilket bevirkede, at fædre solgte deres døtre for en pris, og kvinder havde enten lidt eller ingen ejendom ej heller arverettigheder. Den mest magtfulde klasse bestod af, hvad der minder om kapitalister og pengeudlånere, som tog 100% renter på lån. For heller ikke at nævne noget omkring barnemord, specielt pigebørn der blev begravet levende, som var en norm. Ydermere var analfabetisme også udbredt blandt araberne såvel som hor og alkoholisme. Dertil er det forståeligt, hvorfor man kalder den præislamiske arabiske historie for ignorancens æra.

Forstil dig lige, at være bære ansvaret om at reformere sådan et samfund og hvor lang tid det må tage at behandle alle disse samfundsproblemer. Én generation? Måske flere generationer? Det kunne lige så godt være en umulig opgave. Blot for at få ideen om udfordringens omfang, kan man kigge et forsøg i nyere vestlig historie, hvor man prøvede at udrydde blot en af disse sociale dårligdomme, alkoholisme. I 1920 i USA vedtog den daværende regering en landsdækkende lov at forbyde salg, produktion, import og transport af alkoholholdlige drikkevarer for moralske og samfundsmæssige årsager. Dette er kendt som forbudstiden. Endskønt forbruget på alkohol fald i begyndelsen af forbudstiden, skete der en sigtning og medførelse til andre problemer såsom korruption og organiseret kriminalitet. Loven blev ophævet i 1933. Et af verdens mest magtfulde regeringers fiasko i forsøg på at takle blot en enkel social dårligdom, burde få os til at reflektere over Koranen. Koranen formåede at ændre ikke blot alkoholisme men alle dårligdomme i Arabiens historie i bare én generations udstrækning, 23 år! Dette var en revolution, hvis sidestykke verden aldrig har oplevet.

Koranens indflydelse på verden er ikke kun historisk. Det man burde hæfte sig ved, er at Koranen var åbenbaret i Arabiens 7 århundrede. Dets budskab gælder for hele menneskeheden. Faktisk findes der over 1.5 milliarder muslimer rundt omkring i verden pga. Koranen. For at begribe antallet af muslimer der findes, så kan man referere til kendsgerningen, at på et hvert givet tidspunkt, på hvilken som helst dag, så er der nogen et eller andet sted, der lovpriser Gud ved at recitere Koranen. Dette burde vække undren over, hvad der er ved Koranen, der har efterladt en sådan aftryk i hjerterne på milliarder af muslimer.